Passersystem

Ett passersystems huvudsakliga syfte är att stänga ute obehöriga och släppa in behöriga. Detta görs i sin enklaste form med ett kodlås där man använder en gemensam kod för att visa att man är behörig. Nackdelen är att koderna ofta sprids och att man inte vet vem som har tillgång till koden. En kortläsare där man identifierar sig med ett personligt kort eller "tag"  ökar säkerheten väsentligt. Om någon tappar sitt kort eller "tag" kan man oftast enkelt spärra just det kortet eller "tagen". Nästa nivå av säkerhet är att använda en kombination av kort eller "tag" och personlig kod s.k. PIN-kod. Då är säkerheten lika hög som i vanliga uttagsautomater.

Kodlås och kortläsare kan vara i s.k. "stand-alone" utförande, där all programmering och inställning görs lokalt vid dörren, eller centralanslutna i system med allt från ett par dörrar till flera tusen. I systemlösningar görs all programmering och spärrning av kort/"taggar"/koder centralt. Vi rekommenderar att man använder kodlås och kortläsare med delat montage. D.v.s. där knappsatsen eller kortläsaren som sitter utanför det skyddade utrymmet inte innehåller någon logik utan att logiken sitter i en separat enhet på insidan om dörren.

Passersystem kan vara egna fristående system eller system som integreras med allt från inbrottslarm och CCTV-system till personaladministrativa system och flextidssystem. Det finns också system som är helintegrerade säkerhetssystem med alla säkerhetsfunktioner i ett och samma system.

Det finns ett flertal olika teknologier för avläsning av kort i passersystem. Vilket man ska välja beror naturligvis på vilken typ av kort man har behov av. Tidigare var magnetspår den vanligaste tekniken. Den har ersatts av beröringsfria tekniker. Numera är s.k. smarta kort väldigt vanliga. Smarta kort är kort eller "taggar" som kan användas till annat än bara för passersystem. De kan innehålla massa annan information och t.o.m. betalningsmedel. Jämför t.ex. med de kort som används i kollektivtrafiken och som man kan ladda med olika typer av biljetter. Smarta kort är också vanliga för inloggning i datorer på företag. Tidigare har kostnaden för smarta kort varit ganska hög, men priserna har börjat sjunka i takt med att produktionen och efterfrågan ökat.

Det kommer hela tiden nya teknologier på marknaden. Något som det just nu talas mycket om är NFC (Near Field Communication) som byggs in i moderna mobiltelefoner. Tekniken har bl.a. börjat användas som hotell-nycklar. Även betalsystem som använder NFC är på gång.   

Fördelarna med ett passersystem är:

  • att obehöriga inte får tillträde till era lokaler
  • att ni slipper nyckelhanteringen som kräver cylinderbyte vid borttappad nyckel
  • att ni vid borttappad bricka endast spärrar denna och ersätter med en ny
  • att ni kan lägga en personlig kod på brickan vilket leder till högre säkerhet
  • att inpassering med bricka loggas vilket innebär att ni kan se vem som passerat samt var och när

Passersystem går även att integrera med inbrotts- och CCTVsystem.