Inbrottslarm

Kraven som försäkringsbolag och verksamheter ställer på fysiskt och teknisk inbrottskydd är höga. Kostnaderna när man drabbas av inbrott eller skadegörelse är svåra att överblicka. Verksamheten kan drabbas av produktionsstörningar och inkomstbortfall. Ett inbrott kan också leda till otrygghetskänslor hos personalen. 

Ett bra inbrottslarm kan vara en god investering för att motverka inbrott och skadegörelse. Detta i kombination med ett bra fysiskt skydd försvårar och fördröjer ett inbrott. Ett inbrottslarm ska i första hand verka avskräckande. Det påkallar även uppmärksamhet med ljud och ljussignaler lokalt och väktare till plats om en inkräktare tar sig in i de larmade området. Inbrottslarm finns för både små och stora anläggningar och kan även vara integrerade med både passerkontroll, CCTV-system och andra övervakningssystem.

Telehantering är godkända enligt SSF1015 i larmklass 1, 2 samt 3. Detta innebär att vi kan hjälpa de företag och myndigheter som har de högsta kraven på säkerheten.