CCTV

CCTV står för "Closed Circuit Television" dvs. ett lokalt installerat TV-övervakningssystem (kameraövervakning). Detta system gör det möjligt att fånga upp, förmedla, bearbeta, lagra samt presentera rörliga bilder. Det är möjligt att bevaka ett område, en händelse eller process.

Tidigare var analoga kameror och video-bandspelare de vanligaste lösningarna. Idag är det oftast digitala kameror och digitala inspelningsenheter. Kamerorna utvecklas och så även överföringsteknikerna. Det är också vanligare idag med intelligenta kameror med inbyggd lagring. Med nya tekniker blir moderna kamerasystem inte heller så lokala. Det är idag fullt möjligt att sitta på andra sidan jorden och övervaka sin anläggning hemma. Idag kan också de flesta larmcentraler ta emot bilder för att verifiera ett larm.  

Man kan använda sin CCTV-anläggning för att detektera händelser och vidarebefodra ett larm till en inbrottslarmanläggning eller larmcentral. Åt andra hållet kan man t.ex. låta ett utlöst inbrottslarm eller en passerhändelse trigga en inspelning.

Miljöer som anses som mindre trevliga är lätta att ha uppsikt över med denna typ av övervakning.


Det är Länsstyrelsen på orten som beviljar tillstånd för allmän kameraövervakning. I vissa fall räcker det att man anmäler kameraövervakning till Länsstyrelsen i förväg.

Det finns två lagar som reglerar kameraövervakning, lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen.

Lagen om allmän kameraövervakning
Allmän kameraövervakning innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Om du vill övervaka ett sådant område behöver du få ett tillstånd för det alternativt anmäla saken till Länsstyrelsen. Du behöver dock inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Personuppgiftslagen
Om digital teknik används vid övervakningen av andra ställen som allmänheten inte har tillträde till är det personuppgiftslagen som gäller.

Telehantering är av SBSC certifierad anläggarfirma för CCTV.