Brandlarm

Brandlarm är något som borde finnas i var lokal. Detta för att skydda person och egendom.

Det finns ett flertal olika typer av brandskydd såsom heltäckande brandlarm, utrymningslarm och talande utrymningslarm.

Telehantering har ett stort kunnande inom detta område och utför projektering, installation och driftsättning.

Telehantering är även certifierad anläggarfirma för Ziton, Schrack och Notifier.

  

  

Schrack Seconet AG