Allmäntele

Allmäntele är en väldigt bred del som bland annat innefattar antennät, ur-anläggningar, ljudanläggningar mm. Allmäntele är ett samlingsnamn för diverse svagströmsanläggningar. Detta kan även innefatta spridningsnät.

Telehantering är CANT-certifierad.